• nyugdij
  • csalad
  • csapat
  • consulting
ajánlatkérés

Céges biztosítások

Jellemző területek:

Társasház biztosítás és finanszírozás

Vagyonbiztosítás

• Felelősségbiztosítás

Társasház biztosítás és finanszírozás

Mit vállalunk?

Három szolgáltatást vállalunk egyszerre annak érdekében, hogy a társasház igényeit teljes körűen kiszolgáljuk.

Biztosítás

Hitel

Pályázat teljes körű lebonyolítása

Biztosítás

• Optimalizáljuk a ház biztosítási díját, több biztosító ajánlatát a közös képviselővel megvizsgáljuk és javaslatot teszünk a legjobb megoldásra a közgyűlés számára.

• Szerződéskötés során ingyenesen felmérjük az ingatlant, alulbiztosítottságot kizárjuk.

• Bizonytalan események esetén segítünk kárbejelentéssé fogalmazni az esetet, továbbá a kárt nekünk jelentse telefonon. Ha bizonytalan, hogy káresemény történt e vagy sem hívja ügyfélszolgálati vonalat, ami 06 46 999 589. Hétköznap 8 és 18 óra között szakértő operátoraink várják hívását.

• Kárügyintézés során a futó károkat figyeljük, az alku pozícióban segítünk a közös képviselőnek. Mérnök kollégáink segítenek a kárügyek szakmai támogatásában.

• Éves közgyűlések felkészülése során segítünk abban, hogy összegyűjtjük a közös képviselőnek az elmúlt egy év káreseményeit, versenyeztetjük a biztosítókat, döntés előkészítő anyagot írunk a képviselőnek. Akció 2015 december 31-ig a közös képviselők számára

• Samsung Galaxy Tablet 3 Light T113 típusú tablet-et adunk ajándékba, ha minimum 3 új társasház biztosítást megköt cégünkön keresztül 800 ezer Ft éves díj értékben.

• Samsung Galaxy Tablet 3 Light T113 típusú tablet-et adunk ajándékba, ha minimum 3 társasház biztosítást megköt cégünkön keresztül 1 millió Ft éves díj értékben. Lehet örökítés és átdolgozás is.

• 2 db Samsung Galaxy Tablet-et vagy egy Samsung S8-as tablet-et adunk ajándékba a ház lakóinak, ha minimum 6 társasház biztosítást megköt cégünkön keresztül 2 millió Ft éves díj értékben. Lehet örökítés és átdolgozás is. Ezeket az eszközöket a lakóközösség számára adnánk, értékében más elektronikai eszközt is lehet választani, amit a lakóközösség ki tud használni! Az eszközöket a közösségi terekben bárki használhatja.

Hitel

Társasházak számára hitelnyújtást végzünk partnercégünkön keresztül. Alacsony kamatozású hitelt érdemes Lakás takarékpénztárral kombinálni, amely megoldást nyújthat

• homlokzat felújítás,

• hőszigetelés,

• tetőfelújítás,

• vagy más egyéb beruházás esetében.

Magyarország összes bankjának a hiteltermékét be tudjuk mutatni Önnek és közösen ki tudjuk választani a legmegfelelőbbet. A hitel előnye, hogy előre finanszírozza a beruházást, nincs kockázata a kivitelezőnek.

Pályázat lebonyolítása

Cégünk partnere egy olyan pályázatíró cég, amely nemcsak segít megírni a pályázatot, hanem a megnyert pályázat alatt a teljes adminisztrációt elvégzi és biztosítja azt, hogy a teljes pályázati összeg lehívásra kerüljön utólagos finanszírozással!

Vagyonbiztosítás

Kis és - középvállalkozások számára

Azon cégek számára fejlesztették a terméket a biztosítótársaságok, akik:

• összvagyonának biztosítási összege

   o max. 600 millió Ft

   o éves bruttó árbevétele max. 2 Md Ft

   o készpénz 5 M Ft

Alap biztosítási események Kiegészítő biztosítási események Extra biztosítási események
tűz, hő technikai berendezésekben keletkezett tűzkár közúti szállítás (munkaeszköz is)
robbanás és összeroppanás, elektromos áram zárlati hőhatása elektromos gépekben, füst, korom, hő hatás
épületek vízvezetékeinek töréséből eredő vízkárok, technológiai csővezetékek törése de kontamináció (szennyeződés eltakarítás)
idegen tárgyak rádőlése vandalizmus kisebb javítások, felújítások
munkavállalók ruházati és egyéb használati tárgyaiban keletkezett kár tűzi vízvezeték és tűzoltó berendezés törése villámcsapás másodlagos hatása
villámcsapás légi járművek és ismeretlen földi járművek okozta károk üzemszünet biztosítás
vihar, árvíz, betöréses lopás, és rablás biztosítás szállítmánybiztosítás
belvíz és felhőszakadás üvegbiztosítás felelősségbiztosítás
földmozgás,    
jégverés és hó nyomás    
földrengés    

Nagyvállalatok és az állami intézmények számára

Műkincsvédelem

Cégünk szakértő partnerei több évtizedes tapasztattal rendelkeznek a műkincs védelem terén. A műkincsek veszélyeztetettsége fokozottan érvényesül értékállóságuk miatt, így fontos a megfelelő biztosítási védelem kialakítása.

Kinek kínáljuk? - Magángyűjtők - Hagyatékkezelő hozzátartozók/örökösök részére - Művészeti galériák - Antik üzletek számára - Közgyűjtemények (állami, önkormányzati, vagy hagyatékkezelő magánmúzeumok) biztosítására - Állandó kiállítások biztosítására - Időszaki kiállításokra - Aukciók időtartamára

Biztosítási védelem

A kockázatviselés és a biztosítási események Összkockázatú (all risks) vagyonbiztosítás esetén biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyaknak a biztosítási szerződésben meghatározott időtartam alatt és kockázatviselési helye(ke)n balesetszerűen – a szerződő fél és a biztosított akaratán kívül, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – közvetlenül bekövetkező olyan fizikai károsodása, amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.

Összkockázatú (all risks) szállítmánybiztosítás esetén biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyaknak

a) a biztosítási szerződésben meghatározott - megmunkálása, tisztítása, javítása, szerelése, restaurálása; - keretezés, keretből vagy foglalatból való kivétel és betétel; - időszaki kiállítás; - reprodukciók, nyomatok készítése; - aukciók, műkincs-árverések lebonyolítása céljából történő mozgatása, oda- és visszaszállítása (ideértve a fel-, le- és átrakodást is), össze- és szétszerelése, valamint a szükséges közbenső szállítás és tárolás, valamint

b) az időszaki kiállítások, az aukciók és műkincs-árverések helyszínén a biztosított vagyontárgyak kiállítása során balesetszerűen – a szerződő fél és a biztosított akaratán kívül, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – közvetlenül bekövetkező olyan fizikai károsodása, amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.

A különös biztosítási feltételekhez kapcsolódó záradékok felhasználásával a fedezet kiterjeszthető pótdíj ellenében:

• műkincstartozékok biztosítására;

• előgondoskodási fedezetre, amikor a biztosító – pótdíj ellenében – az egyes kockázatviselési helyekre külön-külön vonatkozó biztosítási összegeket a biztosítási szerződésben százalékos arányban rögzített előgondoskodási összeggel – de legfeljebb 20 százalékkal – megnövelve veszi figyelembe;

•vandalizmus kockázatra.

Műkincs vagyonbiztosítás

A biztosítási védelem kiterjed a

• betöréses lopás,

• lopás,

• rablás eseményekre.

Vagyonbiztosítás

A biztosítási fedezet tűz- és elemi károkra, az egyéb veszélyekből származó károkra (All Risks többletkockázat), betöréses lopás és rablás károkra terjed ki. Biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyaknak -· balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező olyan közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, illetőleg melynek kapcsán szükségessé válik a vagyontárgy pótlása, és amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.

Kiegészítő biztosítások pótdíj ellenében:

· üvegtörés kár,

· vandalizmus által okozott kár,

· közúti szállítás során bekövetkező károk,

· dekontaminációs kár,

· kisebb javítások és felújítások biztosítása,

· tárgyi eszközök biztosítása új értéken,

· küldöttrablás.

Kinek köthető?

Bármely gazdálkodó és egyéb szervezet részére (pld. egyéni vállalkozó, Bt, Kft, Zrt, Nyrt, alapítvány, egyesület) Milyen vagyontárgyakra köthető? A szervezet vagyontárgyaira (épület, építmény, gép, berendezés, forgóeszközök, mint készletek, anyagok, áruk, stb.)

Felelősség biztosítások

Szerződő: A Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok köthetik. Biztosított: A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok (elnök), illetve maga a szerződő gazdasági társaság azon körben, mikor a vezető tisztviselők, illetve a felügyelőbizottsági tagok e jogkörben okozott károkért harmadik személlyel szemben a magyar anyagi jog szerint a társaság felel; a társaság biztosítottnak minősül az értékpapírigények tekintetében is. Biztosítási esemény: A károsultak kárigény érvényesítése a biztosítottak jogellenes és károkozó magatartással miatt elszenvedett károk miatt.

Biztosítók, akiket mi javaslunk a közvetítés során:

• Allianz

• Generali

• Aegon

• AIG

Külön csapat foglalkozik ezekkel a termékekkel, akik szakmailag felkészülten állítják össze a legjobb ajánlatot.

Ügyfeleink

„Nyugdíjbiztosítás tájékoztatásunk annyira alapos és mindenre kiterjedő volt, hogy ajánlom a rokonaimnak is.”
Egy nyugdíjbiztosítást kötő ügyfelünk.

„Szeretek veletek dolgozni, mert őszintén elmondjátok a helyzetet, nincs mellébeszélés”
Call center szolgáltatást igénybe vevő ügyfél.

 

 

Ajánlatot kérek

Kérem, töltse ki az alábbi űrlapot és egy ingyenes ajánlatot kap Tőlünk. Hamarosan hívja Önt az ajánlattal kapcsolatban kollégánk.

Általános Szerződéses Feltételek

: 12 + 4 =

Homecall Plus

Kérem válasszon call center szolgáltatásaink közül!


valaszt

Biztosításkötés.hu

Lakosság számára biztosítási termékek közvetítése; elsősorban nyugdíjbiztosításokat ajánlunk ügyfeleink igényei szerint. www.biztosításkötés.hu


megnezem

HCP alkusz

Személyes tanácsadóink segítségével lakossági, KKV, nagyvállalat ill. az állam számára egyedi vagyon, felelősség, ÉPSZER biztosítások közvetítése alkuszi szerepkörben.


bovebben